Disclaimer

Lees de onderhavige gebruiksvoorwaarden (‘’Gebruiksvoorwaarden’’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden voor het gebruik van deze website uiteengezet. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig aangepast.

Website

Deze website, www.edco.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van EDCO Eindhoven B.V. (‘’Edco’’), gevestigd aan de Adriaan Mulderweg 9-11 (5657 EM) te Eindhoven in Nederland. Op het gebruik van deze Website zijn de onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze omvatten bepalingen betreffende de toegang tot en het gebruik van deze Website.

Acceptatie

Een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘Gebruiker’) accepteert de Gebruiksvoorwaarden van deze Website door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze Website.

Te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, behoudt Edco zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen te wijzigen en de vormgeving van deze Website te veranderen, inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, of de toegang tot deze Website te beperken dan wel te beëindigen.

Privacy beleid

Indien een Gebruiker op de website op enigerlei wijze persoonsgegevens aan Edco verstrekt, is de Privacyverklaring van Edco van toepassing. Een ieder die persoonsgegevens aan Edco verstrekt wordt aangeraden om deze zorgvuldig door te lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, databank, foto’s, grafische gegevens, geluiden, materialen, merken, software, teksten, verpakkingen, producten, video’s en animaties, evenals compilaties daarvan, zijn eigendom van Edco of zijn met toestemming van de betreffende rechthebbende opgenomen. Het verveelvoudigen en/of openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze Website, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edco niet toegestaan.

Disclaimer

Edco heeft deze Website met de grootste zorg samengesteld en probeert deze zo betrouwbaar en actueel mogelijk houden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er toch onjuistheden en onvolledigheden in voorkomen. Edco garandeert niet dat de inhoud van deze Website altijd beschikbaar, actueel, volledig of juist en bruikbaar of relevant is. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. In geen geval is Edco aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met deze Website of voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid tot het gebruik van deze Website. Evenmin is Edco aansprakelijk voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van e-mails en andere elektronische berichten. Edco garandeert niet dat door Edco verzonden elektronische berichten vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

Verwijzingen op deze Website naar producten of diensten zijn vrijblijvend en houden geen aanbod in voor de verkoop of levering hiervan. Daarnaast biedt een verwijzing geen garantie dat de producten of diensten op voorraad of beschikbaar zijn.

Gekoppelde websites (hyperlinks)

Het kan zijn dat op deze Website verwijzingen worden gemaakt naar andere websites (hyperlinks). Deze andere websites staan niet onder controle van Edco en Edco is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende schade wordt volledig uitgesloten.

Beveiligde gedeelte van deze Website

Het beveiligde gedeelte van deze Website is met een inlogcode en wachtwoord beveiligd. Deze worden eenmalig medegedeeld aan de Gebruiker en deze dienen goed en gescheiden van elkaar te worden bewaard. Edco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door verlies en/of misbruik van deze gegevens.

Door het ingeven van een inlogcode en wachtwoord op deze Website krijgt een Gebruiker toegang tot de bestelomgeving van deze Website. De Gebruiker dient bij iedere bestelling de Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden.

Overige bepalingen

Edco behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en/of correcties aan te brengen op deze Website en/of op deze Gebruiksvoorwaarden. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Gebruiksvoorwaarden is bindend.

Colofon

Deze website is eigendom van: Edco Eindhoven B.V.,
Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven,
Nederland. Postbus 5605 JB,
Eindhoven, Nederland.
Tel ++31 (0)40-250 11 11
fax ++31 (0)40-251 79 17
KvK nr. 17063726
Laatste versie: 3 oktober 2018